9 mei de aftrap

9 mei de aftrap

Tijdens een ontbijtbijeenkomst op 9 mei presenteerde de coöperatie haar plannen. Onze werkwijze en de voordelen voor het Osse bedrijfsleven kwamen uitgebreid aan bod. Ook de preferred suppliers hebben kort een toelichting gegeven.
Alle aanwezigen waren erg positief over het initiatief en de eerste aanmeldingen als lid zijn al binnen.